Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh học Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức

0
176

Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã tìm hiểu Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức cùng TS. Đặng Thị Thu Hồng. Các học viên khá hứng thú với nội dung chương trình giảng dạy.

Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh học Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức
Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh học Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức

Mục tiêu môn học

Sau khi kết thúc môn học, người học được trang bị những kỹ năng sau:

Nắm vững khái niệm về lãnh đạo và phát triển những hiểu biết về lãnh đạo cho bản thân mình.

Nhận ra các bối cảnh lãnh đạo khác nhau với các quan niệm, mô hình và lý thuyết phù hợp nhằm làm cho công tác lãnh đạo đạt hiệu quả hơn.

Một số tình huống qua kinh nghiệm thực tiễn của người giảng dạy được truyền đạt, làm cho người học dễ dàng phát triển kỹ năng trong lãnh đạo.

Hình thành và truyền đạt tầm nhìn kiến tạo khả năng lãnh đạo qua các kỹ năng truyền đạt, giải quyết xung đột, phát triển tổ chức và tương tác qua lại giữa các cá nhân.

Môn học được chú trọng các kiến thức và kỹ năng được trang bị vào thực tiễn qua các bài tập tình huống cụ thể đã xảy ra ở doanh nghiệp, các buổi thảo luận trong lớp và thảo luận nhóm.

Học viên có thể đặt ra câu hỏi cho giảng viên để hiểu bài hơn.

Học viên trao đổi với giảng viên sôi nổi
Học viên trao đổi với giảng viên sôi nổi

Nội dung môn học

Môn học có 6 chương:

Chương 1: Giới thiệu về lãnh đạo và tổ chức

Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng

Chương 3: Động viên nhân viên

Chương 4: Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo

Chương 5: Phong cách lãnh đạo

Chương 6: Bản chất công việc và vai trò người lãnh đạo

Học phần giúp ích rất nhiều cho học viênHọc phần giúp ích rất nhiều cho học viên
Học phần giúp ích rất nhiều cho học viên

Mỗi chương đều có kèm theo bài tập tình huống cụ thể, mô tả rõ công việc mà học viên sẽ cần phải đối mặt và giải quyết trong thực tế.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here