CEO là gì? Vai trò của CEO trong doanh nghiệp

0
261

CEO là gì? CEO là người có vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm như thế nào trong doanh nghiệp? Làm thế nào để trở thành một CEO tài ba, dẫn dắt toàn bộ công ty?

CEO là gì?

CEO được viết tắt từ Chief Executive Officer, có nghĩa là giám đốc điều hành hay giám đốc quản lý, là chức vụ điều hành cao nhất của một tổ chức hoặc tập đoàn. CEO giữ trách nhiệm thực hiện những chính sách và báo cáo trước hội đồng quản trị của doanh nghiệp. CEO có quyền quyết định cuối cùng để đưa ra quyết định cho một công ty.

CEO
CEO

Giám đốc điều hành (CEO) là người vạch ra đường đi nước bước của doanh nghiệp, là chìa khóa quan trọng trên mọi hoạt động của tổ chức. Bên cạnh đó, CEO cũng là người xây dựng, phát triển, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, nuôi dưỡng văn hoá của công ty.

Là người đứng đầu của tổ chức, CEO thay mặt công ty để đàm phán, ký kết các hợp đồng thương mại, phê duyệt các dự án đầu tư, chính sách tài chính và giám sát các hoạt động kinh doanh.

CEO có thể phân một số quyền lực cho cấp dưới của mình, nhưng người ra quyền quyết định cuối cùng vẫn sẽ là các CEO.

Vai trò của CEO

Vai trò và nghĩa vụ của CEO có thể có nhiều sự khác biệt giữa các doanh nghiệp, thường phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức và quy mô tổng thể của doanh nghiệp. Ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, CEO thường nắm trong tay quyền lực rất lớn, đôi khi bao gồm cả trách nhiệm trong vấn đề tuyển dụng nhân lực.

Vai trò của CEO
Vai trò của CEO

Thay mặt công ty, có trách nhiệm phát ngôn với các cổ đông, các cơ quan chính phủ, và với công chúng.

Đề ra những quyết định về doanh nghiệp trong ngắn và dài hạn.

Thiết lập và triển khai tầm nhìn và mục tiêu của doanh nghiệp.

Đánh giá hiệu quả công việc của các lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp, gồm các giám đốc, phó giám đốc và trưởng bộ phận phát triển chiến lược.

Nhận diện thách thức mà doanh nghiệp có thể gặp phải, nắm bắt những cơ hội từ thị trường.

Đảm bảo doanh nghiệp thực hiện những cam kết có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Đánh giá rủi ro của doanh nghiệp, đảm bảo những rủi ro ấy được giám sát và giảm thiểu đáng kể.

Đề xuất mục tiêu chiến lược, và đảm bảo mục tiêu đó phải cụ thể và đo lường được.

Doanh nghiệp không thể thiếu CEO
Doanh nghiệp không thể thiếu CEO

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here