Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Lương Thế Vinh

0
354

Là đại học dân lập đào tạo cao học theo hình thức chính quy, trường Đại học Lương Thế Vinh được biết đến là một trong những địa chỉ tin cậy cho học viên chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Cùng tìm hiểu khung chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) trong những thông tin dưới đây.

học mba là gì
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA là văn bằng mang lại nhiều giá trị cho người học

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh hay MBA (Master of Business Administration) là chương trình đào tạo nhà quản lý trong lĩnh vực kinh doanh với đầy đủ phẩm chất về chính trị, năng lực và kỹ năng chuyên môn. Các khóa đào tạo MBA thường kéo dài từ 18 -24 tháng, bao gồm cả thời gian học và làm luận văn tốt nghiệp.

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đại học Lương Thế Vinh

Theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT, ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấu trúc chương trình đào tạo Thạc sĩ bao gồm: Phần kiến thức chung, Kiến thức cơ sở và chuyên ngành, Luận văn tốt nghiệp. Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Lương Thế Vinh cũng theo quy chuẩn này.

lop hoc thac si truong luong the vinh
Một lớp học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Lương Thế Vinh

Hiện tại, đại học Lương Thế Vinh tổ chức đào tạo cao học theo tín chỉ với 45 đơn vị tín chỉ/toàn khóa. Các học phần cụ thể như sau:

STT Mã số học phần Tên học phần Khối lượng (tín chỉ)
Phần chữ Phần số Tổng số LT TH,TN,TL
  KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 5 3 2
1 QTTH 501 Triết học 3 2 1
2 QTPP 502 Phương pháp NCKH kinh tế 2 1 1
  KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ 19 11 10
  Các học phần bắt buộc 13 7 6
3 QTKT 511 Kinh tế học quản lý 3 2 1
4 QTCL 512 Quản trị chiến lược 2 1 1
5 QTNL 513 Quản trị nguồn nhân lực 2 1 1
6 QTTC 514 Quản trị tài chính 2 1 1
7 QTKT 515 Kế toán quản trị 2 1 1
8 QTMA 516 Quản trị Marketing 2 1 1
  Các học phần tự chọn  (3 học phần) 6 3 3
9 QTĐL 520 Phân tích định lượng trong kinh doanh 2 1 1
10 QTTK 521 Thống kê kinh doanh 2 1 1
11 QTQT 523 Kinh doanh quốc tế 2 1 1
12 QTLS 524 Quản trị Logistic 2 1 1
13 QTTM 525 Quản trị kinh doanh thương mại 2 1 1
14 QTLU 526 Luật kinh doanh 2 1 1
  KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 11 6 5
  Các học phần bắt buộc 5 3 2
15 QTSX 531 Quản trị sản xuất 3 2 1
16 QTCL 532 Quản trị chất lượng 2 1 1
  Các học phần tự chọn (3 học phần) 6 3 3
17 QTDA 541 Quản trị dự án 2 1 1
18 QTCF 542 Hành vi tổ chức 2 1 1
19 QTTT 543 Hệ thống thông tin quản trị 2 1 1
20 QTVH 544 Văn hoá doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 2 1 1
21 QTCH 545 Quản trị chuỗi giá trị 2 1 1
22 QTRR 546 Quản trị rủi ro và thay đổi 2 1 1
MBA 907 LUẬN VĂN THẠC SĨ 10    10
Tổng 45

Các học phần chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Lương Thế Vinh

Thời gian đào tạo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Lương Thế Vinh kéo dài khoảng 1.5 năm. Thời gian học hoàn toàn vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

Điều kiện tốt nghiệp

Ngoài yêu cầu về việc làm luận văn tốt nghiệp cuối khóa, để đủ điều kiện nhận bằng thạc sĩ, học viên cần đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ ở cấp độ 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương như chứng chỉ B1 Tiếng Anh, TOEIC 450, IELTS 4.5,…

Tại trường đại học Lương Thế Vinh, học viên được hỗ trợ ôn tập và thi chứng chỉ B1, đảm bảo chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tìm hiểu thêm: Thông tin Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Lương Thế Vinh năm 2018.

lop hoc thac si mba truong luong the vinh
Học viên tham gia học trong thời gian từ 16 tháng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here