Cùng lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh học Phân tích định lượng trong kinh doanh

0
460

Cuối tuần qua, lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã cùng nhau học môn Phân tích định lượng trong Kinh Doanh. Môn học do TS Đinh Kiệm trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn.

Cùng lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh học Phân tích định lượng trong kinh doanh
Cùng lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh học Phân tích định lượng trong kinh doanh

Mục đích của môn học

Môn học Phân tích định lượng trong kinh doanh giúp học viên hiểu rõ được:

Kiến thức về phân tích định lượng và hướng ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị.

Làm nền tảng tiếp thu mô hình định lượng trong các môn chuyên ngành.

Hiểu và sử dụng một số mô hình phân tích định lượng cơ bản như mô hình ra quyết định, cây quyết định, mô hình quy hoạch tuyến tính, mô hình quản trị dự án, mô phỏng.

Biết ứng dụng một số phần mềm để giải quyết các bài toán phân tích định lượng.

Môn học giúp học viên nâng cao kỹ năng phân tích định lượng trong kinh doanh
Môn học giúp học viên nâng cao kỹ năng phân tích định lượng trong kinh doanh

Nội dung môn học

Phân tích định lượng trong kinh doanh là môn học nghiên cứu các phương pháp khoa học, chủ yếu là toán học ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực quản trị.

Các yếu tố định tính ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định quản trị như luật pháp, chính sách nhà nước, ảnh hưởng của địa lý…

Buổi học của TS Đinh Kiệm diễn ra với nội dung như sau:

Chuyên đề 1: Kinh tế lượng và các ứng dụng trong quản lý kinh tế

Kinh tế lượng là gì?

Phương pháp luận của kinh tế lượng

Phân loại mô hình kinh tế lượng

Chuyên đề 2: Giới thiệu phần mềm ứng dụng Eviews

Giới thiệu phần mềm eviews 5.0

Giới thiệu phần mềm eviews 6.0

Giới thiệu phần mềm eviews 7.0

Với những kiến thức mà TS Đinh Kiệm đưa ra, có thể thấy được những hiểu biết chung về Kinh tế lượng cùng những vai trò của nó đối với quản trị doanh nghiệp.

 

Học viên trong buổi học Phân tích định lượng trong kinh doanh
Học viên trong buổi học Phân tích định lượng trong kinh doanh

Hi vọng sau buổi học, học viên có thể tự tin với kỹ năng của mình để làm tốt công việc trong doanh nghiệp.

>>> Học Luật Kinh doanh cùng lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here