Tìm hiểu về Kinh tế quốc tế cùng lớp thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Tìm hiểu về Kinh tế quốc tế cùng lớp thạc sĩ Quản lý Kinh...

Ngày 5/10, lớp thạc sĩ Quản lý Kinh tế đã học môn Kinh tế quốc tế dưới sự hướng dẫn của TS Nguyễn Bích...
Học Khoa học quản lý cùng lớp thạc sĩ Kế toán ĐH Công nghệ Đông Á

Học Khoa học quản lý cùng lớp thạc sĩ Kế toán ĐH Công nghệ...

Ngày 21 và 22/9 vừa qua, lớp thạc sĩ Kế toán của trường Đại học Công nghệ Đông Á đã cùng nhau tìm hiểu...
Học viên trong buổi học Phân tích định lượng trong kinh doanh

Cùng lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh học Phân tích định lượng trong...

Cuối tuần qua, lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã cùng nhau học môn Phân tích định lượng trong Kinh Doanh. Môn học...
Lớp thạc sĩ Quản lý Kinh tế học môn Kinh tế vi mô

Lớp thạc sĩ Quản lý Kinh tế học môn Kinh tế vi mô

Cuối tuần vừa qua, lớp thạc sĩ Quản lý Kinh tế đã học môn Kinh tế vi mô dưới sự giảng dạy của TS...
4 chuyên đề chính được xây dựng

TS. Nguyễn Thu Huyền và môn Tài chính doanh nghiệp tại lớp thạc sĩ...

Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã cùng TS Nguyễn Thu Huyền tìm hiểu môn Tài chính doanh nghiệp cuối tuần qua. Các...
Mục tiêu môn học rõ ràng

Môn học Quản trị dự án đầu tư của lớp MBA có gì?

Ngày 7 và 8/9 vừa qua, lớp MBA đã tìm hiểu môn Quản trị dự án đầu tư cùng TS Đặng Hương Giang. Đây...
Lớp thạc sĩ Kế toán học Kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao

Lớp thạc sĩ Kế toán học Kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao

Ngày 17/8/2019, lớp thạc sĩ Kế toán đã cùng nhau tìm hiểu môn Kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao cùng TS Hoàng...
Kỹ năng phân tích kinh doanh vô cùng quan trọng

Cùng TS. Hoàng Thị Phương Lan và lớp MBA tìm hiểu môn Kỹ năng...

Ngày 10/8, lớp MBA đã cùng nhau tìm hiểu môn Kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao. Buổi học diễn ra tại trường...
Học viên khá chăm chú với nội dung bài họcHọc viên khá chăm chú với nội dung bài học

Học Tài chính công cùng lớp thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Ngày 3/8, lớp thạc sĩ Quản lý Kinh tế đã cùng TS Mai Đình Lâm nghiên cứu môn Tài chính công. Đây là học...
Học Kỹ năng hoạch định chiến lược cùng lớp MBA K1 + 2 tại ĐH Công nghệ Đông Á

Học Kỹ năng hoạch định chiến lược cùng lớp MBA

Lớp MBA tuần vừa qua đã cùng nhau nghiên cứu môn học Kỹ năng hoạch định chiến lược cùng TS Nguyễn Thanh Bình. Lớp...

0934552189

ĐĂNG KÝTỉnh thành phố