Học Kỹ năng hoạch định chiến lược cùng lớp MBA

0
214

Lớp MBA tuần vừa qua đã cùng nhau nghiên cứu môn học Kỹ năng hoạch định chiến lược cùng TS Nguyễn Thanh Bình. Lớp học diễn ra khá sôi nổi với sự hào hứng, nhiệt tình của cả học viên lẫn giảng viên.

Học Kỹ năng hoạch định chiến lược cùng lớp MBA K1 + 2 tại ĐH Công nghệ Đông Á
Học Kỹ năng hoạch định chiến lược cùng lớp MBA K1 + 2 tại ĐH Công nghệ Đông Á

TS Nguyễn Thanh Bình đã đưa ra cho môn Kỹ năng hoạch định chiến lược với 9 chương chính. Cụ thể nội dung như sau:

Chương 1: Tổng quan về chiến lược

Khái niệm chiến lược

Chiến lược dự định và chiến lược được thực hiện

Khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược

Mô hình quản trị chiến lược

Chương 2: Phân tích môi trường bên ngoài

Môi trường vĩ mô

Mô trường ngành

Môi trường kinh tế quốc tế

Chương 3: Phân tích nội bộ và lợi thế cạnh tranh

Phân tích nội bộ

Lợi thế cạnh tranh

Chương 4: Xác định sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu

Sứ mạng

Tầm nhìn

Mục tiêu

Chương 5: Xây dựng chiến lược cấp công ty

Quy trình xây dựng chiến lược

Hình thành chiến lược cấp công ty

Lựa chọn chiến lược

Chương 6: Chiến lược cấp kinh doanh

Nền tảng của chiến lược kinh doanh

Các chiến lược cạnh tranh

Chiến lược đầu tư ở cấp kinh doanh

Chiến lược cạnh tranh và cấu trúc ngành

Chương 7: Chiến lược chức năng

Chiến lược marketing

Chiến lược của DN dẫn đầu thị trường

Chiến lược của DN thách thức thị trường

Chiến lược của DN theo sau thị trường

Chiến lược của DN nép góc thị trường

Chiến lược nghiên cứu và phát triển

Chiến lược vận hành

Chiến lược nguồn nhân lực

Chiến lược tài chính

Chương 8: Thực hiện chiến lược

Vai trò và đặc điểm của thực hiện CL

Thiết lập mục tiêu ngắn hạn

Xây dựng chính sách

Hoạch định và phân bổ nguồn lực

Điều chỉnh cơ cấu tổ chức

Chương 9: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC

Bản chất của đánh giá chiến lược

Quy trình đánh giá chiến lược

Điều chỉnh chiến lược

Giảng viên lớp MBA hướng dẫn tận tình, chi tiết
Giảng viên lớp MBA hướng dẫn tận tình, chi tiết

Với mỗi nội dung, giảng viên đều đưa ra bài tập, tình huống cụ thể để học viên hình dung rõ hơn về môn học. Chúc cho các học viên lớp MBA có thể áp dụng tốt kiến thức đã học vào công việc thực tế về sau.

Học viên hứng thú với môn học
Học viên hứng thú với môn học

>>> Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh học Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here