Học Tài chính công cùng lớp thạc sĩ Quản lý Kinh tế

0
186

Ngày 3/8, lớp thạc sĩ Quản lý Kinh tế đã cùng TS Mai Đình Lâm nghiên cứu môn Tài chính công. Đây là học phần quan trọng trong tiến trình kiến thức của Quản lý Kinh tế cũng như áp dụng vào công việc thường ngày của học viên.

Học Tài chính công cùng lớp thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Học Tài chính công cùng lớp thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Học viên nhận được gì sau môn học?

Sau khi kết thúc môn học, học viên sẽ nhận được những kiến thức, kỹ năng như:

Nhận thức có hệ thống các vấn đề cơ bản về tài chính công trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng để nghiên cứu các môn học khác trong chương trình.

Có phương pháp luận cơ bản để nghiên cứu, đánh giá tài chính công (thu nhập công, chi tiêu công) – một bộ phận quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia.

Kỹ năng và kiến thức được cung cấp đầy đủ, chi tiết cho học viên
Kỹ năng và kiến thức được cung cấp đầy đủ, chi tiết cho học viên

Nội dung giảng dạy bao gồm những gì?

TS Mai Đình Lâm đã xây dựng nội dung giảng dạy với 3 chuyên đề chính như sau:

Chuyên đề 1: Tổng quan về tài chính công

Khái niệm, bản chất của tài chính công

Cơ cấu của tài chính công

Chức năng của tài chính công

Các nguyên tắc của tài chính công

Vai trò của tài chính công

Sự phát triển của tài chính công

Chuyên đề 2: Thuế, phí, lệ phí và thu nhập công

Cơ sở lý thuyết về thu nhập công

Cơ sở lý thuyết về thuế

Cơ sở lý thuyết về phí, lệ phí

Các phương thức thay thế thuế của Chính phủ

Chuyên đề 3: Chi tiêu công và đánh giá chi tiêu công

Hàng hóa công

Khái niệm và phân loại chi tiêu công

Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu công

Mục tiêu và vai trò của chi tiêu công

Đánh giá chi tiêu công

Học viên khá chăm chú với nội dung bài họcHọc viên khá chăm chú với nội dung bài học
Học viên khá chăm chú với nội dung bài học

Các bài tập, tình huống được đưa ra khá nhiều, bổ trợ cho quá trình nghiên cứu của học viên. Hi vọng sau môn học, kiến thức Tài chính công sẽ giúp học viên làm việc tốt hơn.

>>> Lớp thạc sĩ Quản lý Kinh tế học Kỹ năng quản lý

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here