Học thạc sĩ Luật Kinh tế hết bao nhiêu tiền?

0
363

Hiện nay, xu hướng học thạc sĩ trở nên khá phổ biến do lợi ích mang lại khá lớn. Đối với thạc sĩ Luật Kinh tế, học viên tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong tương lai. Vậy học thạc sĩ Luật Kinh tế hết bao nhiêu tiền?

Học thạc sĩ Luật Kinh tế hết bao nhiêu tiền?
Học thạc sĩ Luật Kinh tế hết bao nhiêu tiền?

Học thạc sĩ Luật Kinh tế mất bao lâu?

Theo quy định pháp luật hiện hành thì hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy.

Ngôn ngữ chính thức dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ là tiếng Việt. Việc đào tạo thạc sĩ bằng ngôn ngữ nước ngoài do cơ sở đào tạo quyết định theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT thì thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ từ một đến hai năm học. Cụ thể:

Tối thiểu 1 năm học đối với những ngành, chuyên ngành mà ở trình độ đại học có thời gian đào tạo từ 5 năm học trở lên và khối lượng kiến thức tích lũy được từ 150 tín chỉ trở lên;

Từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với những ngành, chuyên ngành không thuộc quy định tại Điểm a, Khoản này;

Học thạc sĩ mất từ 1.5 – 2 năm
Học thạc sĩ mất từ 1.5 – 2 năm

Căn cứ vào quy định về chương trình đào tạo tại Khoản 3, Điều 20 Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT, thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể thời gian đào tạo, việc kéo dài thời gian đào tạo phù hợp với từng ngành, chuyên ngành đào tạo. Thời gian đào tạo kéo dài không được quá hai năm so với thời gian quy định tại Điểm a, b Khoản 3 Điều 3 Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT.

Học phí chương trình thạc sĩ Luật Kinh tế

Chương trình thạc sĩ Luật Kinh tế là một trong những chương trình được nhiều học viên lựa chọn hiện nay. Trường ĐH Thành Đông năm 2019 đang tuyển sinh thạc sĩ Luật Kinh tế với học phí là 55 triệu đồng/ toàn khóa học. Học phí chương trình thạc sĩ Luật Kinh tế như trên được xem là phù hợp so với mặt bằng chung hiện nay.

Học thạc sĩ Luật Kinh tế
Học thạc sĩ Luật Kinh tế

Học thạc sĩ Luật Kinh tế tại ĐH Thành Đông bạn sẽ nhận được ưu đãi:

Nhận bằng chính quy của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

Hỗ trợ tối đa trong quá trình học tập.

Giảng viên chuyên môn, giàu kinh nghiệm.

Thời gian linh hoạt, học cuối tuần.

Đăng ký ngay để tham gia chương trình thạc sĩ Luật kinh tế của ĐH Thành Đông.

>>> Để tốt nghiệp thạc sĩ Luật kinh tế, học viên cần đạt đủ điều kiện gì?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here