Lớp MBA học Thuế và Kế toán thuế nâng cao cùng TS Vũ Thị Thanh Thủy

0
314

Tuần vừa qua, lớp MBA đã học Thuế và Kế toán thuế nâng cao cùng TS Vũ Thị Thanh Thủy. Đây là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị Kinh doanh hiện nay.

Lớp MBA học Thuế và Kế toán thuế nâng cao cùng TS Vũ Thị Thanh Thủy
Lớp MBA học Thuế và Kế toán thuế nâng cao cùng TS Vũ Thị Thanh Thủy

Mục tiêu của môn học

Môn học Thuế và Kế toán thuế được xây dựng với mục tiêu cụ thể như sau:

Trang bị cho các học viên những kiến thức, những kỹ năng cần thiết để làm kế toán thuế.

Chương trình học thiết kế thực tế giúp cho học viên chưa thành thạo về thuế hoặc những học viên mới ra trường có thêm kinh nghiệm tốt để làm việc, hiễu và nắm vững một số luật thuế mới ban hành.

Có khả năng ứng dụng thực hành khai báo thuế trên biểu mẫu thực tế.

Mục tiêu môn học được xây dựng rõ ràng
Mục tiêu môn học được xây dựng rõ ràng

Nội dung của môn học

TS Vũ Thị Thanh Thủy đã xây dựng với 3 chuyên đề chính như sau:

Chuyên đề 1: Kế toán sáng tạo

Báo cáo tài chính

Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho

Phương pháp tính khấu hao

Chuyên đề 2: Kế toán sáng tạo (tiếp)

Nợ phải thu, phải trả

Nguồn vốn

Doanh thu, chi phí

Chuyên đề 3: Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Doanh thu tính thuế

Chi phí hợp lý hợp lệ và chi phí không hợp lý hợp lệ

Kê khai nộp thuế, miễn giảm – hoàn thuế

Quản trị rủi ro về thuế

Kiểm tra/bài tập nhóm

Mỗi chuyên đề đều có những tình huống, thảo luận, bài tập cụ thể để học viên hiểu rõ hơn về nội dung lý thuyết đã được đưa ra trong buổi học.

Học viên sẽ hiểu rõ hơn kiến thức về thuế và kế toán thuế
Học viên sẽ hiểu rõ hơn kiến thức về thuế và kế toán thuế

Hi vọng sau buổi học, mỗi học viên sẽ áp dụng tốt phần kiến thức đã học vào công việc thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp mà mình đang công tác.

>>> Lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh học Quản trị dự án cùng TS. Nguyễn Văn Tuấn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here