Lớp Thạc sĩ Kế toán cùng tìm hiểu Phân tích và thẩm định dự án đầu tư

0
250

Ngày 6 và 7/7 vừa qua, lớp thạc sĩ Kế toán đã tìm hiểu môn Phân tích và thẩm định dự án đầu tư cùng TS Đặng Hương Giang. Học viên vô cùng hứng thú với môn học này.

Lớp Thạc sĩ Kế toán cùng tìm hiểu Phân tích và thẩm định dự án đầu tư
Lớp Thạc sĩ Kế toán cùng tìm hiểu Phân tích và thẩm định dự án đầu tư

Mục tiêu của môn học

Trang bị những kiến thức cơ bản về dự án đầu tư và thẩm định dự án;

Cung cấp các kiến thức về khung phân tích dự án đầu tư;

Người học hiểu và biết cách xác định dòng tiền (ngân lưu) của dự án;

Có khả năng phân tích hiệu quả tài chính trong việc xem xét đầu tư;

Nắm được phương pháp, kỹ năng chủ yếu và đánh giá lựa chọn dự án đầu tư trên góc độ tài chính.

Mục tiêu của môn học cụ thể, rõ ràng
Mục tiêu của môn học cụ thể, rõ ràng

Nội dung môn học

Môn học gồm có 4 chuyên đề chính:

Chuyên đề 1: Tổng quan về dự án đầu tư và thẩm định dự án

Dự án đầu tư

Thẩm định dự án đầu tư

Chuyên đề 2: Hình thành dự án đầu tư và khung phân tích dự án

Hình thành dự án đầu tư

Các giai đoạn phân tích dự án

Phân tích bối cảnh kinh tế – xã hội

Phân tích sản phẩm, thị trường

Phân tích yếu tố đầu vào (Phân tích kỹ thuật)

Phân tích quản lý và nhân lực

Phân tích tài chính

Phân tích rủi ro

Chuyên đề 3: Phân tích dòng tiền dự án đầu tư

Lá chắn thuế

Các quan điểm trong xác định dòng tiền

Chi phí vốn

Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư

Các phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

Một số trường hợp đặc biệt trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

Học viên khá hứng thú với môn học
Học viên khá hứng thú với môn học

Các học viên được đưa ra những bài tập case study cụ thể để có thể hình dung rõ hơn về lý thuyết trên. Hi vọng sau môn học, học viên có thể phân tích và thẩm định dự án đầu tư một cách tốt nhất.

>>> Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh học Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here