Lớp thạc sĩ Kế toán học Kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao

0
613

Ngày 17/8/2019, lớp thạc sĩ Kế toán đã cùng nhau tìm hiểu môn Kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao cùng TS Hoàng Thị Phương Lan.

Lớp thạc sĩ Kế toán học Kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao
Lớp thạc sĩ Kế toán học Kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao

Mục tiêu của môn học

Môn học được xây dựng với mục tiêu rõ ràng như sau:

Hiểu được những kiến thức chuyên sâu về phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ đó hiểu rõ được tình hình tài chính của doanh nghiệp được thể hiện.

– Nắm chắc được các phương pháp, kỹ thuật đánh giá tình hình tài chính và phương pháp vận dụng tốt trong thực tiễn.

– Nắm chắc những kỹ năng phân tích, đánh giá, lập dự toán tài chính để có thể vận dụng vào công tác phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích đầu tư, phân tích tín dụng, tư vấn tài chính…

– Đánh giá chính xác được sức mạnh tài chính, những tiềm năng, hiệu quả kinh doanh, những rủi ro trong tương lai cũng như triển vọng của doanh nghiệp, và từ đó đề ra các giải pháp quản lý tài chính tốt hơn.

Mục tiêu môn học rõ ràng
Mục tiêu môn học rõ ràng

Nội dung môn học

Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh

– Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh,

– Các phương pháp sử dụng trong phân tích,

– Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.

Chuyên đề 2: Phân tích các yếu tố và tình hình sản xuất

– Phân tích tình hình sản xuất

– Phân tích các yếu tố sản xuất

Chuyên đề 3: Phân tích tình hình giá thành sản phẩm

– Phân tích chung tình hình thực hiện giá thành

– Phân tích các khoản mục giá thành

Chuyên đề 4: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận

– Phân tích tình hình tiêu thụ hàng hóa

– Phân tích tình hình lợi nhuận

Chuyên đề 5: Phân tích báo cáo tài chính

– Phân tích khái quát về tài sản,

– Phân tích khái quát về nguồn vốn,

– Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn.

Kỹ năng phân tích kinh doanh sẽ được nâng cao
Kỹ năng phân tích kinh doanh sẽ được nâng cao

Hi vọng sau môn học này, học viên sẽ hiểu rõ hơn về kỹ năng phân tích kinh doanh của doanh nghiệp.

>>>Lớp Thạc sĩ Kế toán cùng tìm hiểu Phân tích và thẩm định dự án đầu tư

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here