Lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh học Quản trị dự án cùng TS. Nguyễn Văn Tuấn

0
209

Ngày 19/10, lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã cùng nhau tìm hiểu môn Quản trị dự án. Môn học Quản trị dự án do TS Nguyễn Văn Tuấn trực tiếp giảng dạy.

Lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh học Quản trị dự án cùng TS. Nguyễn Văn Tuấn
Lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh học Quản trị dự án cùng TS. Nguyễn Văn Tuấn

Mục tiêu môn học Quản trị dự án

Môn học có mục tiêu rõ ràng. Sau khi học xong, học viên sẽ có khả năng:

Về kiến thức:

Học viên biết được những kiến thức cơ bản về dự án đầu tư, quản trị dự án đầu tư, quá trình hình thành và soạn thảo một dự án đầu tư;

Hiểu được cách phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính của dự án từ đó so sánh, lựa chọn phương án đầu tư phù hợp;

Biết được cách lập tiến độ thực hiện dự án phù hợp với quy mô nguồn lực.

Về kỹ năng:

Biết vận dụng để phân tích, soạn thảo một dự án đầu tư, đánh giá hiệu quả tài chính dự án từ đó ra quyết định đầu tư.

Biết vận dụng lý thuyết vào giải quyết các tình huống trong quản trị dự án.

Biết lập kế hoạch tiến độ và kiểm soát dự án, quản lý rủi ro có thể xảy ra.

Nhận diện được các nhân tố rủi ro trong quá trình thực hiện của các dự án đã, đang và sẽ thực hiện, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Học viên có kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm.

Áp dụng kiến thức đã học để nghiên cứu kinh tế, hoàn thành luận văn thạc sỹ.

Về thái độ:

Thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc;

Có tư duy, ý thức trong việc lựa chọn cơ hội đầu tư và lên kế hoạch sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu cụ thể

Nội dung môn học Quản trị dự án

TS Nguyễn Văn Tuấn đã thiết kế, xây dựng nội dung môn học với 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị dự án

Đầu tư

Dự án đầu tư

Quản trị dự án đầu tư

Nguyên tắc sử dụng nguồn vốn cho các DAĐT

Chuyên đề 2: Nội dung dự án

Nội dung dự án tiền khả thi

Nội dung dự án khả thi (luận chứng kinh tế kỹ thuật)

Chuyên đề 3: Quản trị dự án

Khái niệm chung về quản trị dự án đầu tư

Quản trị thời gian thực hiện dự án

Quản trị chi phí thực hiện dự án

Quan hệ giữa sơ đồ BERT & sơ đồ GANTT

Nội dung giảng dạy chi tiết
Nội dung giảng dạy chi tiết

>>> Môn học Quản trị dự án đầu tư của lớp MBA có gì?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here