Môn học Quản trị dự án đầu tư của lớp MBA có gì?

0
609

Ngày 7 và 8/9 vừa qua, lớp MBA đã tìm hiểu môn Quản trị dự án đầu tư cùng TS Đặng Hương Giang. Đây là học phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển kỹ năng quản trị kinh doanh tại doanh nghiệp.

Môn học Quản trị dự án đầu tư của lớp MBA
Môn học Quản trị dự án đầu tư của lớp MBA

Môn học sẽ đem lại gì cho học viên?

Môn học Quản trị dự án đầu tư sẽ mang đến cho học viên những kiến thức như:

Trang bị những kiến thức cơ bản về dự án đầu tư và quản trị dự án đầu tư

Cung cấp các kiến thức về khung phân tích dự án đầu tư

Người học hiểu và biết cách xác định dòng tiền (ngân lưu) của dự án

Có khả năng phân tích hiệu quả tài chính trong việc xem xét đầu tư;

Nắm được phương pháp, kỹ năng chủ yếu và đánh giá lựa chọn dự án đầu tư trên góc độ tài chính.

Mục tiêu môn học rõ ràng
Mục tiêu môn học rõ ràng

Nội dung giảng dạy

TS Đặng Hương Giang đã đưa nội dung của môn học thành 4 chuyên đề chính như sau:

Chuyên đề 1: Tổng quan về dự án đầu tư và quản trị dự án

Dự án đầu tư

Quản trị dự án đầu tư

Chuyên đề 2: Hình thành dự án và khung phân tích dự án

Hình thành dự án đầu tư

Các giai đoạn phân tích dự án

Phân tích bối cảnh kinh tế – xã hội

Phân tích sản phẩm, thị trường

Phân tích yếu tố đầu vào (Phân tích kỹ thuật)

Phân tích quản lý và nhân lực

Phân tích rủi ro

Chuyên đề 3: Phân tích dòng tiền dự án đầu tư

Lá chắn thuế

Các quan điểm trong xác định dòng tiền

Chi phí vốn

Phân tích dòng tiền dự án

Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư

Các phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư;

Một số trường hợp đặc biệt trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư.

Mỗi chuyên đề đều có thêm bài tập thảo luận, tăng cường tương tác
Mỗi chuyên đề đều có thêm bài tập thảo luận, tăng cường tương tác

Mỗi chuyên đề sẽ có từ 2 – 3 case study – bài tập tình huống cụ thể cho người học hiểu rõ hơn về lý thuyết đã đưa ra.

Hi vọng sau buổi học, những kiến thức đã truyền tải sẽ giúp ích cho quá trình làm việc sau này của học viên.

>>>> Cùng TS. Hoàng Thị Phương Lan và lớp MBA tìm hiểu môn Kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here