Môn Kinh tế vĩ mô của lớp thạc sĩ Quản lý Kinh tế có gì?

0
745

Tuần vừa qua, lớp thạc sĩ Quản lý Kinh tế đã cùng nhau tìm hiểu học phần Kinh tế vĩ mô. Buổi học diễn ra dưới sự hướng dẫn của TS Trần Việt Thảo.

Môn Kinh tế vĩ mô của lớp thạc sĩ Quản lý Kinh tế có gì?
Môn Kinh tế vĩ mô của lớp thạc sĩ Quản lý Kinh tế có gì?

Môn học Kinh tế vĩ mô mang lại cho học viên những gì?

Học viên sau khi học xong môn Kinh tế vĩ mô sẽ nhận được những kiến thức, kỹ năng cụ thể như sau:

Phát triển kỹ năng tư duy, phân tích trên mô hình lý thuyết để hiểu bản chất các mối liên hệ vĩ mô trong nền kinh tế.

Mục tiêu môn học rõ ràng
Mục tiêu môn học rõ ràng

Tăng cường khả năng vận dụng, phân tích chính sách vào thực tiễn nền kinh tế Việt Nam.

Hiểu rõ các mục tiêu của kinh tế vĩ mô và sự đánh đổi các mục tiêu trên thực tế trước những biến động kinh tế.

Hiểu rõ mối liên hệ giữa các khu vực và thị trường trong nền kinh tế.

Nhận thức được vai trò, mục tiêu, hiệu quả của các công cụ chính sách cũng như những giới hạn của chính sách khi thực hiện nhằm điều tiết nền kinh tế.

Môn học Kinh tế vĩ mô bao gồm những nội dung gì?

Môn học Kinh tế vĩ mô gồm có 4 chuyên đề chính như sau:

Chuyên đề 1: MỘT SỐ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA KINH TẾ VĨ MÔ

Đo lường các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản

Mối quan hệ giữa bốn khu vực của nền kinh tế

Tiết kiệm và đầu tư trong nền kinh tế

Chuyên đề 2: MÔ HÌNH TỔNG CUNG – TỔNG CẦU TRONG NỀN KINH TẾ ĐÓNG

Tổng cầu của nền kinh tế

Tổng cung của nền kinh tế

Cân bằng sản lượng và chính sách điều chỉnh

Chuyên đề 3: MÔ HÌNH MUNDELL – FLEEMING TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

Mô hình Mundell – Fleeming

Cân bằng của nền kinh tế khi tỉ giá cố định

Cân bằng của nền kinh tế khi tỉ giá thả nổi

Chuyên đề 4: ỔN ĐỊNH VÀ ĐIỀU CHỈNH KINH TẾ VĨ MÔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

Học viên chăm chú với nội dung giảng dạy của TS Trần Việt Thảo
Học viên chăm chú với nội dung giảng dạy của TS Trần Việt Thảo

TS Trần Việt Thảo là người trực tuyến hướng dẫn môn học này. Đây là môn học tiền đề để phát triển những kiến thức của một thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Do đó, học viên rất chăm chú trong quá trình học tập.

>>> Lớp MBA học Thuế và Kế toán thuế nâng cao cùng TS Vũ Thị Thanh Thủy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here