Một số đề tài luận văn thạc sĩ Kế toán hay nhất

0
467

Luận văn thạc sĩ là điều kiện cần để học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo sau từ 1,5 – 2 năm. Nếu bạn đang “bí” đề tài thì có thể tham khảo một số đề tài luận văn thạc sĩ Kế toán dưới đây.

Mục tiêu của luận văn thạc sĩ

Luận văn thạc sĩ phải xác định được sự thiếu hụt về kiến thức lý thuyết và thực tiễn của chủ đề nghiên cứu cũng như xây dựng được câu hỏi nghiên cứu để từ đó xác định tài liệu tham khảo phù hợp. Những điều cần lưu ý về một luận văn: Luận văn thạc sĩ không phải là một báo cáo nghiên cứu đề tài, đề tài nghiên cứu tập trung vào giải quyết một vấn đề cụ thể và thường tập trung vào một vấn đề thực tiễn nào đó. Còn luận văn yêu cầu phải khái quát hóa kết quả nghiên cứu.

Luận văn thạc sĩ
Luận văn thạc sĩ

Luận văn không phản ánh kinh nghiệm cá nhân hoặc ý kiến cá nhân vì đặc tính cơ bản của một luận văn là không có định kiến (value free) và mang tính khách quan. Vấn đề nghiên cứu được giải quyết khách quan, độc lập và không rời rạc vì luận văn giải quyết một vấn đề chuyên biệt nhưng nó phải là vấn đề phổ biến.

Luận văn phải tập trung vào vấn đề phù hợp. Tính phù hợp được thể hiện ở chỗ phải chứng minh được vấn đề nghiên cứu của luận văn chưa được các nghiên cứu trước đó đưa ra câu trả lời xác đáng, chưa đủ hoặc chưa thể hiện được sự quan trọng.

Luận văn thạc sĩ phải đáp ứng yêu cầu quy định
Luận văn thạc sĩ phải đáp ứng yêu cầu quy định

Từ kết quả nghiên cứu, luận văn phải đưa ra những bình luận mang tính kiến nghị giải pháp cho thực tiễn hoặc đóng góp cho lý thuyết mà luận văn sử dụng làm khung phân tích. Vì vậy kết quả nghiên cứu trong luận văn có thể lấy từ các nghiên cứu thực nghiệm định lượng, từ các nghiên cứu giải thích hoặc tổng quan số liệu thứ cấp từ các nghiên cứu trước.

Một số đề tài luận văn thạc sĩ Kế toán hay nhất

Dưới đây là một số đề tài luận văn thạc sĩ Kế toán hay nhất dành cho bạn tham khảo.

Đề tài luận văn thạc sĩ Kế toán
Đề tài luận văn thạc sĩ Kế toán
  1. Hoàn thiện tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải
  2. Đo lường các yếu tố tác động đến hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình quản lý thuế thu nhập cá nhân tại các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh Bình Dương
  3. Hoàn thiện quy trình dự toán ngân sách tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai
  4. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty TNHH Xây dựng Và Ứng dụng Công nghệ Hưng Thịnh
  5. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư tại Ban Quản lý dự án huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
  6. Vận dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) trong đánh giá thành quả hoạt động của công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai – Dolico
  7. Hoàn thiện dự toán ngân sách tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đăng Long

>>> Kinh nghiệm viết luận văn thạc sĩ tốt nhất

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here