Quản trị doanh nghiệp sản xuất và quản trị doanh nghiệp thương mại có gì khác nhau?

0
648

Các doanh nghiệp hiện nay thường được phân chia thành hai khối lĩnh vực khác nhau là doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất.

Trong nền kinh tế thị trường, hàng hóa được sản xuất và thông qua quá trình lưu thông được đem bán. Quá trình sản xuất cần có năng suất cao và lưu thông đòi hỏi sự chuyên môn hóa giúp nhà sản xuất bán được hàng nhanh chóng và dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng. Doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại ra đời để đảm bảo tính chuyên môn hóa này.

Quản trị doanh nghiệp sản xuất
Quản trị doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại là gì?

Doanh nghiệp sản xuất là tổ chức kinh tế hợp pháp. Một loại hình doanh nghiệp hợp pháp được thành lập với mục đích sử dụng các nguồn lực cần thiết (nhân lực – tài lực – vật lực), tạo ra sản phẩm đem trao đổi trong thương mại, đáp ứng nhu cầu sử dụng và tiêu dùng của con người.

Doanh nghiệp thương mại là tổ chức kinh tế hợp pháp, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa bao gồm đầu tư tiền của, công sức và tài năng…

Điểm khác biệt trong hai loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại tuy có những chức năng, xu hướng vận dụng khái niệm (sản xuất, thương mại) và phương pháp quản trị tương đồng. Song đặc điểm hoạt động trong hai loại hình doanh nghiệp này cũng có nhiều khác biệt.

Sự khác biệt giữa hoạt động doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại:

Bảng so sánh sự khác biệt giữa hoạt động doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại
Bảng so sánh sự khác biệt giữa hoạt động doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại

Sự khác nhau giữa quản trị doanh nghiệp thương mại và quản trị doanh nghiệp sản xuất

Quản trị doanh nghiệp là hệ thống các thiết chế, chính sách, luật lệ nhằm định hướng, vận hành và kiểm soát công ty. Quản trị doanh nghiệp cũng bao hàm mối quan hệ giữa nhiều bên, không chỉ trong nội bộ công ty như cổ đông (đối với Công ty cổ phần)/ thành viên góp vốn (đối với Công ty TNHH), Ban giám đốc điều hành, Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên mà còn những bên có lợi ích liên quan bên ngoài công ty: Cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác kinh doanh và môi trường, cộng đồng, xã hội.

Quản trị doanh nghiệp sản xuất quan trọng ở quy trình sản xuất. Quy trình này có sự tham gia của tất cả các bộ phận tại nhà máy (ban giám đốc nhà máy và các phòng ban, bộ phận trực thuộc), với các công việc tuần tự.

Quản trị doanh nghiệp thương mại
Quản trị doanh nghiệp thương mại

Quản trị doanh nghiệp thương mại là hoạt động quản trị các bên như nhà cung cấp, bộ phận mua hàng, nhập kho và các kênh phân phối…

Do mua hàng là khâu đầu tiên, cơ bản của hoạt động kinh doanh, là điều kiện để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại tồn tại và phát triển. Tổ chức tốt việc mua hàng là cơ sở để thực hiện mục tiêu doanh nghiệp thương mại.

Trên đây là phân tích về sự khác nhau giữa quản trị doanh nghiệp thương mại và quản trị doanh nghiệp sản xuất. Cho dù loại hình doanh nghiệp là gì thì nhà quản trị doanh nghiệp luôn cần áp dụng phương pháp quản trị tiên tiến, khoa học và hiện đại. Việc thiếu cái nhìn dài hạn và thiếu minh bạch thông tin đều là những nguyên nhân khiến cho quản trị doanh nghiệp trở nên yếu kém tại các công ty.

>>> Nguyên tắc vàng giúp quản trị dòng tiền hiệu quả?