Thạc sĩ Kế toán khác thạc sĩ Tài chính ở đâu?

0
174

Hiện nay nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa khái niệm thạc sĩ Kế toán và thạc sĩ Tài chính. Hai vị trí này đều giúp doanh nghiệp quản lý tiền bạc, tài chính nhưng về bản chất lại có sự khác nhau.

Thạc sĩ về Kế toán là gì?

Kế toán là ghi lại những giao dịch, lập và phân tích các báo cáo tài chính để có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty. Bằng cách này, các chuyên gia có thể đánh giá hiệu suất của công ty và phân tích xem chúng có phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp hay không.

Thạc sĩ về Kế toán
Thạc sĩ về Kế toán

Nhân viên kế toán giải quyết các con số thể hiện tổng số tiền tại thời điểm hiện tại, như các khoản phải trả và các khoản phải thu hoặc thuế còn nợ, trong khi người phân tích tài chính phải chuẩn bị ngân sách, so sánh chúng và tìm ra giải pháp tối ưu bằng việc xem xét các rủi ro và bất định về tài chính.

Trình độ Thạc sĩ Tài chính là gì?

Tài chính giải quyết các quyết định về ngân sách và tài chính dài hạn trong công ty, đảm bảo đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Các hoạt động tài chính liên quan đến gây quỹ, tập hợp dữ liệu lưu thông tiền tệ và thông tin do kế toán cung cấp và lập dự án lưu thông tiền tệ.

Thạc sĩ về Tài chính
Thạc sĩ về Tài chính

Cả kế toán và tài chính đều giải quyết vấn đề quản lý tiền trong công ty, nhưng sử dụng cho hai mục đích rất khác nhau. Kế toán quản lý doanh thu, trong khi nhà phân tích tài chính phải dự đoán lợi nhuận. Nói một cách đơn giản, kế toán giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá khứ, trong khi tài chính liên quan đến những gì xảy ra trong tương lai và tạo ra những triển vọng tốt đẹp cho tương lai.

Thạc sĩ Kế toán đào tạo gì?

Thạc sĩ kế toán sẽ được đào tạo chi tiết về:

Thống kê

Thuế doanh nghiệp

Báo cáo tài chính

Hỗ trợ pháp lý

Kiểm toán

Thạc sĩ tài chính đào tạo gì?

Đầu tư

Marketing

Thị trường vốn

Tài chính quốc tế

Phân tích ngân hàng

Loại bằng cấp nào phù hợp với bạn?

Kế toán chủ yếu liên quan đến ngân sách, kiểm toán, thuế và hoạt động tài chính doanh nghiệp, trong khi người phân tích tài chính là chuyên gia về chứng khoán, cổ phiếu và các sản phẩm tài chính khác dành cho công ty và các nhà đầu tư cá nhân.

Bằng cấp kế toán thích hợp cho người thực tế và tỉ mỉ, yêu thích các con số và muốn công việc có con đường sự nghiệp rõ ràng. Kế toán là người không dễ chán khi làm một công việc có tính lặp đi lặp lại và thích dành nhiều thời gian để tính toán và tìm các chi tiết cụ thể.

Bằng cấp tài chính chủ yếu thích hợp cho người hướng ngoại hơn. Cùng với niềm đam mê dành cho những con số giống như kế toán, phân tích tài chính hoặc quản lý tài chính còn phải giao tiếp với nhiều bộ phận trong công ty. Sự nghiệp trong ngành tài chính cũng liên quan đến mặt sáng tạo vì các chuyên gia tài chính giải quyết tất cả các phương diện của một vấn đề tài chính và họ là tuýp người thích giải quyết các vấn đề nan giải.

Loại bằng cấp nào phù hợp với bạn?
Loại bằng cấp nào phù hợp với bạn?

>>> Học Thạc sĩ Kế toán, bạn sẽ được gì?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here