Tìm hiểu nhiệm vụ chính của Giám đốc nhân sự (HRO)

0
137

Giám đốc nhân sự (HRO) là vị trí mà người nào làm công tác Hành chính – Nhân sự đều mong muốn đạt đến. Để trở thành một Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp, trước hết bạn phải nắm được nhiệm vụ chính của Giám đốc nhân sự là gì? Giám đốc nhân sự đóng vai trò gì trong doanh nghiệp? Bài viết dưới đây sẽ cho biết cái nhìn tổng quát về vị trí Giám đốc nhân sự (HRO) trong doanh nghiệp.

giam-doc-nhan-su
Tìm hiểu nhiệm vụ chính của Giám đốc nhân sự (HRO)

Giám đốc nhân sự (HRO) là gì?

Giám đốc nhân sự (CHRO) là người quản lý cấp cao phụ trách về nhân viên và tuyển dụng của một doanh nghiệp. Giám đốc nhân sự chịu trách nhiệm điều hành quản lý hệ thống nguồn nhân lực của một doanh nghiệp cũng như các hệ thống quản lý nhân sự khác.

Nhiệm vụ chính của Giám đốc nhân sự

Giám đốc nhân sự có nhiệm vụ chính sau:

1. Là người đứng đầu hệ thống nhân sự thực hiện chức năng lãnh đạo, quản lý

  • Là một trong những giám đốc của doanh nghiệp, giám đốc nhân sự cũng có một vai trò  lãnh đạo, quản lý. Vai trò lãnh đạo của giám đốc nhân sự là người đứng đầu, đưa ra các chiến lược nhân sự với mục đích nâng cao năng suất lao động của nhân viên và hiệu quả chi phí.
thuc-hien-chuc-nang-lanh-dao-quan-ly
Giám đốc nhân sự thực hiện chức năng lãnh đạo, quản lý hệ thống nhân sự
  • CHRO thực hiện chức năng giám sát và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của bộ phận nhân sự. Đưa ra chỉ đạo và hướng dẫn các hoạt động về nhân sự bằng cách giám sát, đưa ra chính sách thu hút nhân tài, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực …
  • CHRO thực hiện cơ chế thưởng phạt của doanh nghiệp tạo nên một môi trường kinh doanh năng động. Giám đốc nhân sự cũng can thiệp và hòa giải các xung đột trong nội bộ của doanh nghiệp, từ đó đưa đến những giải pháp thích hợp.

2. Quan tâm đến giá trị con người

  • Giám đốc nhân sự là người truyền lửa, tạo động lực cho đội ngũ nhân viên và kết nối lực lượng lao động đa dạng.
  • Họ đảm bảo một môi trường làm việc, chính sách và điều kiện tốt nhất cho nhân viên. Trong đó, họ không chỉ quan tâm đến niềm vui của nhân viên, mà còn quan tâm đến công bằng, đạo đức và niềm tin. Tạo ra niềm vui, văn hóa doanh nghiệp trong đội ngũ nhân viên.
  • Giám đốc nhân sự tạo một môi trường làm việc kết nối mọi người, khiến cho tất cả nhân viên tạo thành một tập thể đoàn kết.

3. Ra quyết định

Giám đốc nhân sự có nhiệm vụ đưa ra các quyết định, chiến lược liên quan đến chất lượng làm việc của những nhân sự được tuyển dụng vào doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc lãnh đạo, phát triển nhân viên và đảm bảo sự phát triển kinh doanh trong tương lai và văn hóa công ty.

Bên cạnh đó, CHRO còn có nhiệm vụ cố vấn cho các giám đốc kinh doanh và các trưởng bộ phận trong các vấn đề kinh doanh và quản lý quan trọng.

4.  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Giám đốc nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thúc đẩy thực hiện, phát triển văn hóa doanh nghiệp. Họ tìm cách giao tiếp và tác động để nhân viên thay đổi theo hướng tích cực.

van-hoa-doanh-nghiep
Giám đốc nhân sự có nhiệm vụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp

CHRO có nhiệm vụ thúc đẩy sự nhanh nhẹn và cởi mở tại nơi làm việc bằng cách sử dụng kỹ năng giao tiếp đa văn hóa cho đội ngũ nhân viên. Họ là người quản lý lực lượng lao động đa dạng của doanh nghiệp.

5. Phân tích

Giám đốc nhân sự đóng vai trò phân tích trong đó họ tận dụng các công cụ quản lý để phân tích kết quả kinh doanh tổng thể và đạt được các mục tiêu kinh doanh của từng nhân sự. Tìm ra những thiếu hụt và tạo ra những chiến lược dựa trên những kết quả phân tích.

6. Nhiệm vụ khác

Trên đây là một số nhiệm vụ chính của một giám đốc nhân sự. Ngoài ra, giám đốc nhân sự còn thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.