Tìm hiểu Quản trị Marketing cùng TS. Nguyễn Thanh Bình

0
234

Quản trị Marketing là học phần quan trọng đối với lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Tuần vừa qua TS Nguyễn Thanh Bình đã hướng dẫn các học viên tìm hiểu học phần này rất chi tiết.

Tìm hiểu Quản trị Marketing cùng TS. Nguyễn Thanh Bình
Tìm hiểu Quản trị Marketing cùng TS. Nguyễn Thanh Bình

Mục tiêu môn học

Nắm rõ quá trình quản trị marketing trong doanh nghiệp bao gồm các giai đoạn chính như phân tích – xây dựng chiến lược – hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra các chiến lược và hoạt động marketing.

Phân tích môi trường marketing, nghiên cứu thị trường – khách hàng và cơ hội marketing, phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh, phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu.

Mục tiêu môn học rõ ràng
Mục tiêu môn học rõ ràng

Phát triển các chiến lược marketing bao gồm định vị và tạo sự khác biệt cho sản phẩm, thiết lập chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối và chiến lược truyền thông.

Quản trị và điều phối các chương trình marketing bao gồm hoạch định chiến lược marketing, lập kế hoạch marketing và quản trị các hoạt động bán hàng.

Nội dung môn học

Môn học được chia ra thành 7 chuyên đề chính như sau:

Chuyên đề 1 : Bản chất của marketing và quy trình quản trị marketing

Chuyên đề 2 : Hệ thống thông tin marketing, môi trường marketing, hành vi mua của người tiêu dùng, phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường.

Chuyên đề 3 : Chính sách sản phẩm

Chuyên đề 4 : Chính sách giá cả

Chuyên đề 5 : Chính sách phân phối

Chuyên đề 6 : Chính sách truyền thông marketing tích hợp

Chuyên đề 7 : Lập kế hoạch và kiểm tra chương trình marketing trong doanh nghiệp

Nội dung môn học đưa ra rõ ràng
Nội dung môn học đưa ra rõ ràng

Mỗi chuyên đề, học viên lại được đưa ra bài tập tình huống cụ thể để hiểu rõ hơn về quản trị marketing. Hi vọng sau buổi học, học viên sẽ hiểu hơn về quá trình quản trị marketing cũng như vận hành doanh nghiệp nói chung.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here