TS Lê Thị Hải và môn học Phân tích kinh doanh nâng cao

0
331

Ngày 19 và 20/10, lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã học môn Phân tích Kinh doanh nâng cao dưới sự giảng dạy của TS Lê Thị Hải. Môn học thu hút sự quan tâm, chú ý của các học viên trong lớp học.

TS Lê Thị Hải và môn học Phân tích kinh doanh nâng cao
TS Lê Thị Hải và môn học Phân tích kinh doanh nâng cao

Phân tích kinh doanh có vai trò như thế nào với doanh nghiệp?

Theo nghĩa chung nhất phân tích kinh doanh là quá trình nghiên cứu tất cả các hiện tượng, các sự vật có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của con người.

Quá trình phân tích được tiến hành từ bước khảo sát thực tế đến tư duy trừu tượng, tức là từ việc quan sát thực tế, thu thập thông tin số liệu, xử lý phân tích các thông tin số liệu, tìm nguyên nhân đến việc đề ra các định hướng hoạt động và các giải pháp thực hiện các định hướng đó.

Nội dung chủ yếu của phân tích hoạt động kinh doanh là các chỉ tiêu kết quả kinh doanh như: doanh thu bán hàng, giá trị sản xuất, giá thành, lợi nhuận…

Khi phân tích cần hiểu rõ ranh giới giữa chỉ tiêu số lượng và chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu tuyệt đối, tương đối, bình quân,…

Đi sâu nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh biểu hiện trên các chỉ tiêu đó.

Phân tích kinh doanh rất quan trọng với doanh nghiệp
Phân tích kinh doanh rất quan trọng với doanh nghiệp

Nội dung của môn học

TS Lê Thị Hải đã đưa ra những nội dung chính trong môn học bao gồm:

Phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả kinh doanh

Mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính

Học viên chăm chú theo dõi kiến thức
Học viên chăm chú theo dõi kiến thức

Mỗi nội dung chính đều kèm theo những case study – ví dụ minh họa cụ thể để học viên nắm bắt rõ hơn về khối lượng kiến thức lý thuyết đã được truyền tải. Hi vọng sau buổi học, học viên sẽ hiểu rõ về cách phân tích kinh doanh nâng cao.

>>> Lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh học Quản trị dự án cùng TS. Nguyễn Văn Tuấn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here