TS Nguyễn Thị Liên cùng môn học Quản trị nhân lực

0
254

Tuần qua, lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã cùng nhau học môn Quản trị nhân lực. Môn học được hướng dẫn chi tiết, cụ thể bởi TS Nguyễn Thị Liên.

TS Nguyễn Thị Liên cùng môn học Quản trị nhân lực
TS Nguyễn Thị Liên cùng môn học Quản trị nhân lực

Giới thiệu về môn học Quản trị nhân lực

Mục đích nghiên cứu

Cung cấp kiến thức về quản trị nguồn nhân lực

Rèn luyện những kỹ năng cần thiết

Phạm vi, đối tượng nghiên cứu

Các hoạt động quản trị liên quan đến tuyển dụng, bố trí và sử dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá thực hiện công việc, đãi ngộ đối với đội ngũ nhân lực của doanh nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp duy vật biện chứng

Phương pháp tình huống

Quản trị nhân lực rất quan trọng với doanh nghiệp
Quản trị nhân lực rất quan trọng với doanh nghiệp

Nội dung môn học

TS Nguyễn Thị Liên đã xây dựng, thiết kế môn học với 5 chuyên đề chính như sau:

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị nhân lực

Chuyên đề 2: Phân tích công việc

Chuyên đề 3: Tuyển dụng nhân lực

Chuyên đề 4: Sử dụng và phát triển nhân lực

Chuyên đề 5: Đãi ngộ nhân lực

Nhân lực của tổ chức, doanh nghiệp được hiểu là toàn bộ những người làm việc trong tổ chức/ doanh nghiệp được trả công, khai thác và sử dụng có hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức/doanh nghiệp.

Nội dung giảng dạy chi tiết, cụ thể
Nội dung giảng dạy chi tiết, cụ thể

Theo đó, quản trị nhân lực là tổng hợp các hoạt động quản trị liên quan đến việc tạo ra, duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả yếu tố con người trong doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Từ đó, mới thấy rõ, quản trị nhân lực có tầm quan trọng rất lớn đối với doanh nghiệp. TS Nguyễn Thị liên đã hướng dẫn học viên rất kỹ lưỡng với những ví dụ, bài tập minh họa cụ thể.

Học viên thể hiện thái độ tích cực với giờ học. Hi vọng những kiến thức đã học sẽ giúp ích cho quá trình làm việc của học viên trong doanh nghiệp thực tế.

>>> Lớp MBA học Thuế và Kế toán thuế nâng cao cùng TS Vũ Thị Thanh Thủy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here