TS. Nguyễn Thu Huyền và môn Tài chính doanh nghiệp tại lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

0
742

Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã cùng TS Nguyễn Thu Huyền tìm hiểu môn Tài chính doanh nghiệp cuối tuần qua. Các học viên khá quan tâm đến nội dung của buổi học này.

Nguyễn Thu Huyền và môn Tài chính doanh nghiệp tại lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Nguyễn Thu Huyền và môn Tài chính doanh nghiệp tại lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Mục tiêu môn học

Tài chính doanh nghiệp là một phân môn của ngành Tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu.

Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp:

Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoạt động của tài chính doanh nghiệp bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận.

Môn học Tài chính doanh nghiệp được xây dựng nhằm trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu và nâng cao về TCDN, từ đó giúp người học có thể vận dụng để tổ chức triển khai các tác nghiệp theo dõi, quản lý tài chính của các doanh nghiệp.

Mục tiêu môn học rõ ràng
Mục tiêu môn học rõ ràng

Nội dung môn học

Môn học được xây dựng với 4 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

Doanh nghiệp và mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Các quyết định trong quản lý tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 2: Thời giá của tiền, mô hình chiết khấu dòng tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro

Giá trị thời gian của tiền và mô hình chiết khấu dòng tiền

Tỷ suất sinh lời và rủi ro

Chuyên đề 3: Đánh giá dự án đầu tư của doanh nghiệp

Tổng quan về dự án đầu tư của doanh nghiệp

Xác định dòng tiền của dự án đầu tư

Đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 4: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

Khái niệm chi phí sử dụng vốn

Chi phí sử dụng các loại vốn trong doanh nghiệp

Chi phí sử dụng vốn bình quân và chi phí sử dụng vốn cận biên của doanh nghiệp

4 chuyên đề chính được xây dựng
4 chuyên đề chính được xây dựng

Mỗi chuyên đề đều có case study – bài tập tình hioongs cụ thể như ví dụ minh họa cho việc xác định chi phí sử dụng vốn thành phần, cách kết hợp đường chi phí sử dụng vốn cận biên (MCC) và đường cơ hội đầu tư (IOS) trong lựa chọn dự án theo tiêu chuẩn IRR….

Hi vọng học viên sẽ có kiến thức đầy đủ để áp dụng tốt vào công việc thực tế.

>>> Cùng TS. Nguyễn Thị Thư và lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tìm hiểu Luật kinh doanh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here