Trường Đại học Công nghệ Đông Á tuyển sinh thạc sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Kế toán trường Đại học Công nghệ Đông...

Căn cứ vào Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ Kế toán, căn cứ...
tuyen sinh thac si quan tri kinh doanh va ke toan

Tuyển sinh Thạc sĩ Kế toán đại học Công nghệ Đông Á

Thông tin tuyển sinh thạc sĩ Kế toán Đại học Công nghệ Đông Á 1. Đối tượng tuyển sinh Thí sinh là công dân người Việt...

0934552189

ĐĂNG KÝTỉnh thành phố